سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری در هر سازمان چگونه افزایش می یابد؟

مدیریت, مقالات

مسئولیت پذیری یک مهارت است. مهارتی که سازمان های بسیاری آن را به باد فراموشی سپرده و جاده خود را ورطه نابودی خود ساخته اند.

مسئولیت اجتماعی ، طلای مدرن برای برندها

مقالات

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب اخلاقی است که یک نهاد، سازمان و یا فرد را موظف می‌کند کارهایی را صرفا در جهت بهبود زندگی در دنیا انجام دهد.