سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - کار گروهی

تکنیک فردی و تاکتیک گروهی، دو بال پرواز کار تیمی

مقالات

کار تیمی فرآیندی است که در بیان ساده و در اجرا بسیار پیچیده است. کار تیمی از آن دسته عباراتی است که می دانیم چیست، اما دقیقاً نمی دانیم برای به سرانجام رساندنش، چه باید کرد و آیا حتما به سرانجام خواهد رسید یا نه.