مهمترین ویژگی مدیر چیست؟

یک مدیر خوب، باید ویژگی های بسیاری داشته باشد تا بتواند به درستی مدیریت کند. اگر چنانچه ویژگی های مثبت لازم برای رسیدن به یک عملکرد عالی در یک مدیر وجود نداشته باشد، عملاً  هرگز نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام داده و نتایج خوبی به دست آورد. ویژگی هایی مانند نظم، خوش قولی، خوش حسابی، مهارت تصمیم گیری و …، همگی در زمره ویژگی های ضروری برای فردی هستند که بر صندلی مدیریت تکیه زده است.

اما در این میان یک ویژگی بسیار مهم تر و حیاطی تر از بقیه است. ویژگی که می تواند بقیه ویژگی ها را به شدت تحت تاثیر خود داشته باشد.

در این ویدئو با شما در خصوص این ویژگی گفتگو کرده ام…

  به فایل صوتی این ویدئو نیز می توانید گوش فرا دهید:


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید