ناگفته های شنیدنی در خصوص شراکت

اغلب کسانی که وارد جاده ی شراکت شده اند، یا این جاده را عقب عقب برگشته اند، یا اینکه به کویری خشک و بی آب و علف رسیده اند. ذات شراکت خوب است، اما اینکه چرا اغلب شراکت ها در ایرانِ ما به جایی نمی رسد، نیازمند موشکافی است. در این ویدئو، ناگفته هایی جذاب در خصوص شراکت خواهید شنید.

پاسخی بگذارید